ออมสินจัดกิจกรรม GSB Demo Day ลุยโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam

0
3037

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม GSB Demo Day โครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (GSB Talent) ของธนาคาร โดยมีคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.รณกร ไวยวุฒิ ที่ปรึกษาโครงการและมีคณะ  

โดยโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam เป็นโครงการที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างนักคิดภายในองค์กร และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ด้านนวัตกรรม และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจและบริการผ่านกระบวนการพัฒนาและนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการแข่งขัน