มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกร่วมประชุมกับสวทช.และมจธ.เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

0
2593

วันนี้ (23 กันยายน 2563) ผู้บริหารของมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำโดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิ และนายพัฒนา ทิวะพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิ และนางนฤมล สกุลรัตนศักดิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิ ฯลฯ  เข้าร่วมหารือและประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบอาชีพการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar rooftop) กับผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้แทนของและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี