“AEITF-สวทช.-มจธ.” ผนึกกำลังพัฒนาส่งเสริมความรู้อาชีพการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

0
2644

3 องค์กรประกาศจับมือร่วมกันประกอบด้วยมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF)  โดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานบริหารมูลนิธิฯ และนายพัฒนา ทิวะพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ร่วมประชุมทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบอาชีพการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar rooftop)