ประธาน AEITF เข้าพบผู้อำนวยการ สนข.

0
783

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำโดยนายสุเมฆ  ปัณฑรานุวงศ์ (คนกลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิได้นำคณะกรรมการเข้าพบนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (คนซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโครงการรถไฟฟ้าและรถเมล์ไฟฟ้า ณ  สำนักงาน สนข. ที่ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ