“ดร.ยศพงษ์”ร่วมอภิปรายงานสัมมนา “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” จัดโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน

0
962

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563)  ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รับเชิญร่วมอภิปราย เรื่อง “นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการส่งเสริมหารลงทุน การส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า และปัญหาฝุ่น PM 2.5 กับแนวทางการแก้ไขด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้งานสัมมนาเรื่อง “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย” จัดโดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร