กรมธุรกิจพลังงานรับฟังบรรยายการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิต B100 ของ GGC ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลที่มีศักยภาพ

0
847

นายมนต์ชัย แจ้งไพร ผู้อำนวยการกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารกรมธุรกิจพลังงาน เข้าร่วมรับฟังบรรยายการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100) จากปาล์มน้ำมันของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 ของบริษัท โดยมีนายนิคม เกษมปุระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ (ลำดับที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC และผู้บริหารของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Science & Technology Center) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง