ซีอีโอ บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกฯ

0
2801

คณะผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมในฐานะบทบาทของมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยกับนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และนางนฤมล สกุลรัตนศักดิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  หลังจากนั้นมีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงกิจการของบริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)  ที่สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร