กิจกรรม

บริษัทMeteneฯ ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Smartex-Covid killerให้กองทัพ-โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้

            นายสุดชาย จงพิพิธพร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Metene Pharma fac จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง บริษัท Pharmafac Group จำกัด บริษัท U R One Internation และบริษัท Metene (Siam) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค “Smartex-Covid killer” ให้ค่ายทหารและโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ยะลา ขอนแก่น และเชียงใหม่เพื่อนำไปใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย เครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนแอลกอฮอล์น้ำ และใช้ฉีดพ่นสถานที่ราชการต่างๆ อีกทั้งกำลังประสานงานกับนายทหารที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานีให้เป็นจุดกระจายน้ำยาให้สำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

            โดย “Smartex-Covid killer” เป็นสูตรน้ำไม่มีแอลกอฮอล์ และเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรออแกนิกจากการแยกธาตุของเกลือผ่านกรรมวิธีส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำได้เป็น ไฮโปคลอรัสเอซิส แล้วนำไฮโปคลอรัสเอซิสมาเจือจางกับน้ำให้ได้สัดส่วน 30-50 ppm ที่เหมาะสมกับการฆ่าเชื้อเช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส เหมาะกับทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอาหาร โรงพยาบาลและห้องพิเศษ