AEITF แนะนำข้อมูลโครงการ Solar Move ให้กับผู้บริหารบริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้งฯ

0
5452

            วันที่ 3 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) พร้อมด้วยนางนฤมล สกุลรัตนศักดิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ได้เข้าพบนายวิทยา  จักรเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด และนางทิพย์วรรณ  จักรเพ็ชร  กรรมการบริษัท เพื่อแนะนำ ให้ความรู้ ข้อมูลการจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน หรือ โซลาร์ มูฟ  (Solar Move)  ซึ่งการดำเนินการโครงการโดย AEITF และสนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)