สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับ กกพ.จัดเสวนา“Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย”

0
8465

             สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “Blockchain กับอนาคตพลังงานไทย” วิทยากรโดยคุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน), คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review และคุณประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในการเสวนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล เลิศวิทยาไตร และทีมวิทยากรจาก บล็อกฟินท์ ผู้พัฒนาแพลทฟอร์ม ร่วมกับ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Energy Trading Platform & Demo” ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ