บีซีพีจีมอบโซลาร์ลอยน้ำผลิตไฟฟ้าให้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติม.เกษตรฯเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก

0
9165

                นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีพีซีจี จำกัด (มหาชน)  มอบโซลาร์ลอยน้ำ กำลังการผลิต 39.5 กิโลวัตต์ให้กับดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง และดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าของไทย ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองทั้งหมด

                ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำให้พิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ที่มีสภาพใกล้เคียงกับหนองบึงส่วนใหญ่ของไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย อีกทั้งที่คณะประมงยังมีการศึกษาวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดใต้แผงโซลาร์ลอยน้ำ และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้นวัตกรรมแผงโซลาร์ลอยน้ำในประเทศไทยสำหรับการทำเกษตรกรรม หรือกสิกรรมในอนาคต