จุฬาฯ- SEI ตกลงขยายเวลาความร่วมมือ พร้อมตั้งคลัสเตอร์น้ำและอากาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0
8309

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม (SEI) ตกลงขยายต่อความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง และร่วมกันจัดตั้งคลัสเตอร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านน้ำและอากาศ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม ชั้น 10 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


       ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนีล โอคอนเนอร์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม ประชุมตกลงขยายเวลาความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงต่อจากผลสำเร็จของความร่วมมือใน 3 ปีที่ผ่านมา โดยขยายความร่วมมือถึงปี 2566 และเห็นชอบร่วมกันจัดตั้งคลัสเตอร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านน้ำและอากาศ มุ่งผลิตบทความวิชาการ หนังสือ การนำเสนอนโยบายสาธารณะ การร่วมลงทุนวิจัย และการขอทุนวิจัยร่วมกัน ซึ่งรวมไปถึงการขยายความร่วมมือกับนักวิจัยในคณะและหน่วยงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหน่วนงานในจุฬาฯ ในการวิจัยด้านน้ำและอากาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น