“เอ็กโก กรุ๊ป”จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานฯ ปีที่ 3 เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

0
8124

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยนายภาสกร ศศะนาวิน (กลาง)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารโรงไฟฟ้า และประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เอ็กโก กรุ๊ป เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” มุ่งต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จาก 21 โรงเรียนเข้าสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ผ่านการเรียนรู้เรื่อง “รอยเท้าคาร์บอน” กับวิทยากรจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองคาร์บอนต่ำที่เทศบาลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และกิจกรรมเวิร์กชอปการออกแบบโครงการจัดการปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ด้วยเครื่องมือ Design Thinking ซึ่งพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอ็กโก