ผู้ร่วมเรียนหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้าร่วมอบรมคับคั่งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0
6654

วันนี้ (7 ตุลาคม) อาจารย์วันชัย มีศิริ ร่วมบรรยายในหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ (Non-Degree) ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ รวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านยานยนต์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC โดยมีผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตรมาจากหลากหลายหน่วยงานและมีการอบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (กันยายน – พฤศจิกายน 2562) ณ  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ และสถานปฏิบัติการยานยนต์สมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ EEC