ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพน.)จัดงาน “โรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร ?

0
3706

วันนี้ (17 กันยายน 2562 ) มีการจัดงาน ชวพม. ชวนคุย “โรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร ?“  ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.) ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์  ซึ่งมีวิทยา 8 ท่านมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือ คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA คุณพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  คุณอาทิตย์ เวชกิจ อดีตนายกสมาคม บริษัทจัดการพลังงานไทย  คุณนที สิทธิประศาสน์ ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย รองประธาน Thai Biogas Trade Association  คุณรังสฤษฎ์ คุณชัยมัง ประธานมูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน  คุณชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล และผศ.ดร. พิสิษฎ์ มณีโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศสมาร์ทซิตี้ แห่งเอเชียแปซิฟิก