คณะผู้บริหาร AEITF เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ต.แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ

0
4416

วันนี้ (10 กันยายน 2562) คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) นำโดยนายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิ และที่ปรึกษามูลนิธิประกอบด้วย รศ.ดร.สุชาติ นวกวงษ์  ดร.จอมพจน์ ภู่รักษณ์ศักดิ์ศรี  และนายธนิตย์ ธรรมจรัส เข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟ้าขยะเชื้อเพลิง RDF ชั้นนำที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 320 ไร่ หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องที่  ซึ่งให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้โดยนายคณพศ นิจสิริภัช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP)