กิจกรรม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงาน Dinner Talk เรื่อง “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่”

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดงาน Dinner Talk  เรื่อง “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่” ได้รับเกียรติจากคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, คุณศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, คุณสุริยะ   จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นวิทยากรเมื่อว้นจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 17.30 – 21.00 น. ณ  ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน เอบีซี ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต