IRPC ชูนวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคและโลกยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม HVA ตอบโจทย์ Circular Economy

0
2906

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงทิศทาง แผนการดำเนินธุรกิจ และ Update ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของ IRPC ในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม High Value Added Products (HVA) ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามแผนงาน IRPC 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รับมือกับสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงขยายส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดอาเซียนให้มากขึ้น 
     นอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มแล้ว IRPC ยังได้มีการบริหารจัดการเรื่องกระบวนการผลิต เพื่อขจัดการสูญเสีย (Zero Waste) โดยสามารถนำ Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กล่องนาฬิกาแบรนด์เนม และกล่องจิวเวลรี่ เป็นต้น ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับลูกค้า ซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน ที่ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย “ไพโรไลซิส” ได้น้ำมันดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดปริมาณขยะได้ 560 ตัน/เดือน ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อผู้บริโภคและโลกยั่งยืน
     โดยได้รับการสนับสนุนการจัดบูธนิทรรศการ Solar Floating, PP Compound (ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น FOMM ONE) จากคุณอิสระ วังกานนท์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร และทีมงาน R&D ที่ได้ให้ข้อมูลและความรู้กับสื่อมวลชน ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี