คุณธิบดี หาญประเสริฐ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบอีกด้านจากนโยบายการส่งเสริม EV เช่น ผู้ประกอบการที่สร้างสถานีชาร์จ ราคามือสองของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะถึงภาครัฐในการสนับสนุนเรื่องนี้

0
542