คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผอ.สศอ.กล่าวถึงกรอบระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคซื้ิอรถทุกประเภท

0
1793