คุณธิบดี หาญประเสริฐ อุปนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยให้ความเห็นเกี่ยวกับไทยควรเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบก้าวกระโดดหรือไม่ พร้อมบอกตัวเลขสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าของโลกในปัจจุบัน

0
1766