วีดีโอแนะนำ

คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 กล่าวปาฐกถาพิเศษวิสัยทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้าและการสานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน