ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานเปิดงานเสวนาพลังงานทางเลือกในยุค 4.0 “ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเดินหน้าอย่างไร” กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม

0
2370

เสวนาพลังงานทางเลือกในยุค 4.0 “ยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเดือนหน้าอย่างไร” จัดโดย มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย