หน้าแรก แท็ก TBCSD

แท็ก: TBCSD

ภาคีเครือข่าย 22หน่วยงานร่วมมือจัดการขยะและพลาสติก

ภาคีเครือข่าย 22 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ภายในปี 2570 ลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลได้ไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมตั้งคณะทำงานภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนปฎิบัติการจัดการขยะและพลาสติก ภายในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2570 นำร่องรณรงค์ประชาชนรู้จักวิธีกำจัดขยะอย่างถูกต้อง 2 พื้นที่ในจังหวัดระยอง และเขตคลองเตย กรุงเทพฯ...

อั๊คโซ่ โนเบลรับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำระดับโลก ภายใต้ตราสินค้า “ดูลักซ์” เข้ารับเกียรติบัตรในการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลาง) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ศ.ดร.  เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ คุณสุรีย์พร กังวานวาณิชย์ ...

ข่าวล่าสุด