หน้าแรก แท็ก LPG

แท็ก: LPG

เครือข่ายผู้บริโภคบุกกระทรวงยื่นข้อเสนอ8ข้อถึงรัฐมนตรีพลังงาน

คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพลังงาน 8 ข้อ เรียกร้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน LPG ครัวเรือน ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ระบุให้เวลารัฐ 30 วัน หากยังไม่มีการแก้ไขตามข้อเสนอ อาจเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ของนายศิริต่อไป รวมถึงอาจพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อเข้ามาดำเนินการด้วย...

บีไอจีรุกตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว ต่อยอดผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงาน

บีไอจีเปิดตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต่อยอดความเป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร โดยจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวนโยบายประเทศไทย 4.0...

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 2560 (ม.ค.–ธ.ค.)

ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม) เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ  ปี 2559  โดยกลุ่มน้ำมันเบนซิน เพิ่มขึ้น 3.7% และดีเซลหมุนเร็ว(บี7) เพิ่มขึ้น 2.7% ในขณะที่ LPG เพิ่มขึ้น 3.4% และ NGV ลดลง 12.1% สำหรับการนำเข้าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศของปี 2560 มีปริมาณนำเข้าและส่งออกรวมเพิ่มขึ้น...

ข่าวล่าสุด