หน้าแรก แท็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แท็ก: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

IRPC ร่วมลงนามจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

ไออาร์พีซี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน”ประกาศพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย ไม่ต่ำกว่า 50% ภายในปี 2570 รวมทั้งมีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน...

“ศิริ” ย้ำ รัฐรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนไม่แพงกว่า2.40บาทต่อหน่วย

ตัวแทนกลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือรัฐมนตรีพลังงาน ขอความชัดเจนนโยบายชะลอรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 5 ปี หวั่นกระทบ SME ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และมีผลให้เม็ดเงินลงทุนหาย 25,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รัฐมนตรีพลังงานยืนยันไม่ได้ปิดกั้นการรับซื้อ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาไฟฟ้าต้องไม่สูงไปกว่า 2.40 บาทต่อหน่วย...

ข่าวล่าสุด