หน้าแรก แท็ก สนช.

แท็ก: สนช.

กฟผ.-สนช.จับมือ3บริษัทสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมในตลาดภาครัฐ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จับมือสตาร์ทอัพ 3 ราย นำร่องพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ...

กฟผ.–สนช. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันสุดยอดไอเดีย Hackathon

กฟผ. - สนช. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน Hackathon ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ในงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งเป็นงานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทำให้ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้านพลังงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ได้...

ปตท.จับมือสนช. ส่งเสริมนวัตกรรมของนักวิจัยไทย

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีร่วมลงนามฯ ...

พน.เตรียมยื่นอุทธรณ์ค่าไฟฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ก.พลังงานเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้เพิกถอนมติกกพ.และกพช.ในการอุ้มค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนโดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นมารับภาระแทน พร้อมทางออกอื่นช่วยเหลือในอนาคต นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน (พน.) ถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลักภาระอุดหนุนค่าไฟฟรีของผู้ใช้ไฟในครัวเรือนที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนในอดีตและ 50 หน่วยต่อเดือนในปัจจุบัน โดยการเกลี่ยไปให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นเป็นผู้รับภาระว่า ในฐานะเลขานุการกพช.พร้อมรับคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งจะมีการพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน 30 วัน ด้านนายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน...

เทคโนโลยีผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยประหยัดพลังงาน

สนช. ขานรับนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จับมือ NEDO เดินหน้าตั้งโรงงานต้นแบบการผลิตน้ำตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยครั้งแรกในไทย ระบุเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นเอทานอล ...

ข่าวล่าสุด