หน้าแรก แท็ก ฝึกอบรม

แท็ก: ฝึกอบรม

ผ่อนปรนกฎหมายที่บังคับให้ปั๊มน้ำมัน, LPG, NGV

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจปั๊ม หลังประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 ที่ออกตามกฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ พบผู้ผ่านการอบรมและได้ใบรับรองน้อย ผ่อนปรนให้ดำเนินการตามกฎหมายจากเดิมที่มีผลวันที่ 8มิ.ย. 61 เป็นภายในวันที่ 31ธ.ค.61...

ข่าวล่าสุด