หน้าแรก แท็ก ปตท.

แท็ก: ปตท.

ปตท. รุกองค์กรสู่ยุค “ดิจิตอลเวิร์คเพลส” รับไทยแลนด์ 4.0

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอลบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ร่วมเปิดงาน "Power of Digital Transformation"...

ปตท.ตั้งปั๊มน้ำมันเพื่อสวัสดิการ ช่วยคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส

ปตท. ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ แบบ Green Station  บนพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา บริเวณหน้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  โดยภายในสถานีบริการน้ำมันจะมีร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน และอาคารพลังใจในมือคุณ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส...

ปตท.พาสื่อเยือน บีเอ็มดับเบิลยู สำนักงานใหญ่ รับมือยานยนต์ไฟฟ้า

ปตท. นำสื่อมวลชนสายพลังงานดูงานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่สำนักงานใหญ่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่เมืองมิวนิก เยอรมนี ให้เห็นถึงความจริงจังในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของโลก และแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งของโลกและในประเทศไทย โดยบริษัทเตรียมแผนศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ...

ปตท.ยอมเฉือนค่าการตลาดช่วยผู้บริโภคช่วงราคาน้ำมันขาขึ้น

ปตท.ยอมลดค่าการตลาดช่วยผู้บริโภคในช่วงราคาน้ำมันขาขึ้น จะยังคงแนวทางการชะลอการปรับขึ้นราคาช้ากว่าคู่แข่ง โดยยอมที่จะได้รับค่าการตลาดที่ลดลง ในขณะที่ช่วงราคาน้ำมันขาลงก็พยายามที่จะปรับลดราคาลงให้เร็ว เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ผู้บริโภค แต่การช่วยเหลือในส่วนนี้ ยอมรับว่าคงจะทำไม่ได้มากนัก เพราะปกติค่าการตลาดที่ผู้ค้าน้ำมันได้รับไม่ได้สูงอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ...

ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ให้ความร่วมมือกับรัฐไม่แจ้งปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า

บริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการไม่แจ้งการปรับราคาน้ำมันล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่ช่วยให้มีการแข่งขันด้านราคาระหว่างบริษัทผู้ค้า ตามเจตนารมณ์ที่รัฐต้องการ  แต่ละค่ายยังมีการปรับลดราคาน้ำมันลงในอัตราที่เท่ากัน คือแก๊สโซฮอล์ 91แก๊สโซฮอล์ 95 E20 ปรับลดราคาลง40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85ปรับลด20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซล ยังคงราคาเดิม...

ปตท. ร่วมสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561 ...

ปตท.เร่งจัดสรรเอ็นจีวีจากส่วนกลางบรรเทาผลกระทบพื้นที่ภาคเหนือ

ปตท. ยังมีความจำเป็นต้องหยุดรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์   หลังตรวจพบปัญหาจากกระบวนการผลิตก๊าซฯ ทำให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  ยังไม่สามารถผลิตก๊าซเอ็นจีวีให้บริการผู้ใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ  ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปได้  แต่มีการเร่งจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลาง ไปทดแทนเพื่อบรรเทาผลกระทบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง PTT Contact Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง”...

แหล่งก๊าซฯสิริกิติ์ กลับมาจ่ายก๊าซได้ตามปกติแล้ว

แหล่งก๊าซฯ สิริกิติ์ จ่ายก๊าซฯ ได้ตามปกติแล้ว หลังปิดซ่อมบำรุงประจำปี ระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2561 และการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561  โดย ปตท.มีการปิด “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดซ่อมบำรุงฯ” และสรุปผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย โดยสามารถจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีให้พื้นที่ภาคเหนือได้30แห่งใน13 จังหวัด หรือประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ปกติ  ในช่วงที่มีการปิดซ่อม...

กฟผ.ประสาน ปตท.กระทรวงพลังงาน รับมือหยุดจ่ายก๊าซจากเมียนมา

กฟผ.ประสาน ปตท. เตรียมพร้อม ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG) นำเข้า เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ช่วงเดือนเม.ย.2561 ทดแทนก๊าซธรรมชาติ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จะหายไปจากระบบ จากการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซยาดานา เยตากุน และซอติก้า  โดยมั่นใจไม่มีไฟฟ้าดับ แต่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า ที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก LNGนำเข้ามีราคาตามสัญญาโดยเฉลี่ยแพงกว่าก๊าซจากเมียนมา...

บอร์ดปตท.เห็นชอบตั้ง”ชาญศิลป์ ตรีนุชกร”เป็นซีอีโอ ปตท.คนใหม่

บอร์ดปตท.เห็นชอบตั้ง “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ”ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอ โดยจะมีวาระการทำงานในตำแหน่งเหลือแค่เพียง 1 ปี 8 เดือน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อนำพาให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน มีความก้าวหน้าและรุ่งเรืองในอนาคต โดยให้มีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2561...

ข่าวล่าสุด