หน้าแรก แท็ก นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แท็ก: นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 นำเสนอนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคตที่ช่วยเสริมศักยภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม...

ข่าวล่าสุด