หน้าแรก แท็ก ชมรมช่างภาพการเมือง

แท็ก: ชมรมช่างภาพการเมือง

ชมรมช่างภาพการเมืองมอบทุนการศึกษา

นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง และประธานที่ปรึกษาชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองครั้งที่ ๙ โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองกล่าวรายงานสำหรับวัตถุประสงค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งชมรมช่างภาพการเมืองได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองจำนวน ๘๐ ทุน และทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ– ผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ประสบความเดือดร้อน ๖ ทุน ...

“อลงกรณ์”มอบทุนบุตร-ธิดาช่างภาพการเมือง

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง และมอบทุนช่วยเหลือช่างภาพเข้มแข็ง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับมอบทุน โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมมอบทุนให้แก่บุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองด้วย

“อลงกรณ์-ชมรมช่างภาพฯ” มอบอุปกรณ์การเรียน

คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 และประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานงานมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องกรองน้ำดื่มให้ 3 โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารประจำปีต่อเนื่องปีที่ 7 ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมือง และหลายองค์กรนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและยังร่วมกันแปรอักษรแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“อลงกรณ์” มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาชมรมช่างภาพการเมือง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา ...

ข่าวล่าสุด