หน้าแรก แท็ก ขยะขวดพลาสติก

แท็ก: ขยะขวดพลาสติก

ภาคีเครือข่าย 22หน่วยงานร่วมมือจัดการขยะและพลาสติก

ภาคีเครือข่าย 22 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ภายในปี 2570 ลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลได้ไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมตั้งคณะทำงานภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนปฎิบัติการจัดการขยะและพลาสติก ภายในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2570 นำร่องรณรงค์ประชาชนรู้จักวิธีกำจัดขยะอย่างถูกต้อง 2 พื้นที่ในจังหวัดระยอง และเขตคลองเตย กรุงเทพฯ...

ข่าวล่าสุด