หน้าแรก แท็ก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แท็ก: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ.เฝ้าระวังระบบไฟฟ้า24ชม.-ส่งถุงยังชีพลงพื้นที่ภาคใต้ที่โดนพายุปาบึก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจงสถานการณ์หลังพายุโซนร้อนปาบึกขึ้นฝั่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระดมทีมช่วยเหลือและถุงยังชีพเข้าให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ด้านเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนบางลาง ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ ...

กฟผ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

กฟผ. ระดมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุทรุดตัวของเขื่อนดินย่อย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ใน สปป.ลาว เบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ 2 ล้านบาท พร้อมส่งของยังชีพไปยังพื้นที่อย่างเร่งด่วน และได้ให้หน่วยงาน กฟผ. ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ สปป.ลาว ร่วมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง...

กฟผ. ได้รับการจัดอันดับองค์กรที่ระดับ “AAA” (Triple A)

กฟผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AAA” (Triple A) ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนความแข็งแกร่งองค์กร นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในพันธบัตรของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย...

ระบบไฟฟ้าไทยต้องยืดหยุ่น พัฒนาพลังงานหมุนเวียนคู่เชื้อเพลิงหลัก

กฟผ. จัดสัมมนาสื่อมวลชน สร้างความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้าไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว แนะจับคู่พลังงานหมุนเวียนกับเชื้อเพลิงหลักเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า แต่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับภาพรวมของสังคมไทย สามารถบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ผลิต ประชาชน...

บอร์ดกฟผ.เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างองค์กร

บอร์ด กฟผ. เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างองค์กร ตามการศึกษาของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) เน้นควบรวมงานที่ซ้ำซ้อน ลดตำแหน่งระดับรองผู้ว่าการ จาก12ตำแหน่งเหลือ7ตำแหน่ง และจำนวนพนักงานจะลดลงจาก2.18หมื่นคนเหลือประมาณ1.5 หมื่นในอีก 4-5ปีข้างหน้า จากการเกษียณอายุแต่ไม่รับเพิ่ม ยกเว้นตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง...

กฟผ.เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) ส่งเสริมการนำน้ำจากท้ายเขื่อนชลประทานมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรและพลังงาน คาดสามารถผลิตไฟฟ้าปีละ 33.42 ล้านหน่วย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง19,424 ตันต่อปี...

กฟผ.ตั้งเป้าลดพนักงานจาก 2.1 หมื่นเหลือ1.5 หมื่นคนภายใน 4 ปี

กฟผ. ตั้งเป้าที่จะปรับลดพนักงานลงให้ได้อีกประมาณ 6,000-7,000 คน คือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2.1 หมื่นคน ให้เหลือเพียงประมาณ 1.5 หมื่นคน ภายใน 4 ปี โดยใน ปี 2561 นี้ จะมีผู้เกษียณอายุประมาณ 1,300 คน ไม่มีนโยบายจะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาทดแทนอัตราดังกล่าว ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับสายงานดิจิทัล และสอดคล้องกับนโยบาย Energy 4.0 ระบุต้องปรับปรุงองค์กร รองรับนโยบายรัฐ ที่ต้องการให้เอกชนมีส่วนในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น...

กฟผ.-มธ. ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา 4 ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผนึกกำลังร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 4 ภูมิภาค ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง...

กฟผ.–สผ. ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ขับเคลื่อนกองทุน RAC NAMA

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขับเคลื่อนกองทุน RAC NAMA ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพพลังงานสูง ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามอนุสัญญากรุงปารีส...

สนพ.เผยสถานการณ์น้ำมันและไฟฟ้าQ1 ปี59

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำมันและไฟฟ้าช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ในภาพรวมทั้งประเทศมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นเวลานาน...

ข่าวล่าสุด