หน้าแรก แท็ก กฟผ.

แท็ก: กฟผ.

กฟผ.–สนช. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันสุดยอดไอเดีย Hackathon

กฟผ. - สนช. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน Hackathon ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ในงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งเป็นงานแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทำให้ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้านพลังงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ได้...

ส่งกฟผ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาพื้นที่ สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน

รัฐมนตรีพลังงาน สรุปผลหารือประเด็นขยะชุมชนกับ รัฐมนตรีมหาดไทย โดยจะส่ง สองหน่วยงานในกำกับดูแล ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)ไป พิจารณาพื้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเน้นเชื่อมโยงสายส่ง และการกำจัดปริมาณขยะ โดยที่การผลิตไฟฟ้าเป็นเพียงผลพลอยได้และยังไม่มีการปรับเป้ารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนที่ตั้งเป้าไว้ 500 เมกะวัตต์...

NIA-EGAT ร่วมพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมชวนแข่ง Hackathon

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อส่งเสริมการนำโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรม Hackathon ในงาน Startup Thailand 2018 หวังยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานให้บรรลุนโยบาย Energy 4.0...

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 นำเสนอนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคตที่ช่วยเสริมศักยภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำไปพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม...

กฟผ.ยันสารเคมีรั่วที่โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนไม่ใช่ไซยาไนด์

กฟผ. ยืนยันเหตุสารเคมีรั่วที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน ไม่ใช่สารไซยาไนด์ตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุสารเคมีที่ใช้ปรับสภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการรั่วซึม  ได้มีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเร่งด่วนจนสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่และคนงานกลับเข้าไปปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว...

กฟผ.ตั้งเป้าลดพนักงานจาก 2.1 หมื่นเหลือ1.5 หมื่นคนภายใน 4 ปี

กฟผ. ตั้งเป้าที่จะปรับลดพนักงานลงให้ได้อีกประมาณ 6,000-7,000 คน คือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 2.1 หมื่นคน ให้เหลือเพียงประมาณ 1.5 หมื่นคน ภายใน 4 ปี โดยใน ปี 2561 นี้ จะมีผู้เกษียณอายุประมาณ 1,300 คน ไม่มีนโยบายจะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาทดแทนอัตราดังกล่าว ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับสายงานดิจิทัล และสอดคล้องกับนโยบาย Energy 4.0 ระบุต้องปรับปรุงองค์กร รองรับนโยบายรัฐ ที่ต้องการให้เอกชนมีส่วนในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น...

“CAT-กฟผ.” บูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงาน ดันนโยบาย Thailand 4.0

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การบูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงานระหว่าง CAT และ กฟผ. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม เสริมสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย Energy 4.0...

กฟผ.จับมือ เอสซีจี ศึกษาเรื่องทุ่นลอยน้ำ ก่อนลงทุนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

กฟผ.เตรียมลงนามความร่วมมือกับกลุ่มเอสซีจี ภายในเดือนพ.ค.2561 นี้ เพื่อ ศึกษาเรื่องทุ่นลอยน้ำที่ทนทานต่อแรงลมและแรงคลื่นในอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติ โดยเตรียมที่จะลงทุนโครงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า(โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ)ขนาดกำลังการผลิต30-40 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้ กฟผ.ลงทุนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยเน้นไปในรูปแบบที่แตกต่างจากการลงทุนของภาคเอกชน...

กฟผ.-มธ. ร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา 4 ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผนึกกำลังร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 4 ภูมิภาค ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง...

กฟผ.–สผ. ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ขับเคลื่อนกองทุน RAC NAMA

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขับเคลื่อนกองทุน RAC NAMA ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพพลังงานสูง ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามอนุสัญญากรุงปารีส...
http://aeitfthai.org/wp-content/uploads/2018/04/อลงกรณ์.png

ข่าวล่าสุด

http://aeitfthai.org/wp-content/uploads/2018/04/อลงกรณ์.png