วว.ผนึกร.ฟ.ท.-สมอ.ยกระดับมาตรฐานระบบราง

0
215

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กระทรวงคมนาคมและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบราง นำงานวิจัยพัฒนาระบบรางสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการขนส่ง/การเดินรถ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบรางของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบวิเคราะห์ตรวจติดตามของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และมาตรฐานสากล