GPSC จัดงาน “GPSC YOUNG SOCIAL INNOVATOR 2018”

0
285

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดโครงการ “GPSC YOUNG SOCIAL INNOVATOR 2018” ภายใต้แนวคิด พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE ENERGY,NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าในพื้นที่จังหวัด ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา ได้นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ รวมถึงกระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง ร่วมเข้าแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน และทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 200,000 บาท

โดยผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpscgroup.com หรือ facebook : GPSC Young Social Innovator ตั้งแต่วันนี้ – 19 กันยายน 2561