โรงกลั่นเสนอลดสำรองน้ำมันจาก6%เหลือ5%

0
446

ผู้ประกอบการโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จับมือปรับสัดส่วนสำรองน้ำมันใหม่ เสนอกรมธุรกิจพลังงานพิจารณา โดยปรับลดสำรองน้ำมันดิบกลุ่มโรงกลั่นจาก 6% เหลือ 5% ของปริมาณจำหน่ายและกลุ่มผู้ค้าน้ำมันยอมปรับขึ้นสำรองน้ำมันสำเร็จรูปจาก 1% เป็น 2% เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ขณะกรมธุรกิจพลังงานขอพิจารณาความเหมาะสมไม่ให้กระทบความมั่นคงพลังงานประเทศ ก่อนเสนอ กบง.พิจารณาต่อ

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการโรงกลั่นทั่วประเทศและผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับสัดส่วนการสำรองน้ำมันตามกฎหมายของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงพลังงานประเทศ โดยกลุ่มโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันได้ตกลงรายละเอียดปรับสัดส่วนการสำรองน้ำมันและเสนอให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้ว

โดยกลุ่มโรงกลั่นจะขอปรับลดสัดส่วนการสำรองน้ำมันดิบจาก 6% ของปริมาณการจำหน่าย(สำรอง 22 วัน) เหลือ 5% ของปริมาณการจำหน่าย ขณะที่ผู้ค้าน้ำมันจะยอมปรับสำรองน้ำมันสำเร็จรูปขึ้นจาก 1% ของการจำหน่าย เป็น 2% ของปริมาณจำหน่าย ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขว่าจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงพลังงานประเทศอย่างไร ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วพบว่าสามารถดำเนินการได้จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ต่อไป

อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันไม่ได้ ไม่ได้ยืนยันว่าการปรับสัดส่วนการสำรองน้ำมันจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศลดลงได้หรือไม่ เพียงระบุว่าในช่วงที่ภาครัฐปรับขึ้นสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมายของกลุ่มโรงกลั่นมาอยู่ระดับ 6% ทำให้ต้นทุนการดำเนินการสูงขึ้น แต่ทางผู้ค้าน้ำมันก็ไม่ได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกแต่อย่างใด

ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการทั้งโรงกลั่นเห็นว่าการปรับลดสำรองน้ำมันดิบลงจะเป็นผลดี ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากปริมาณถังเก็บสำรองน้ำมันดิบในประเทศมีจำกัดและหากสำรองตามกฎหมายสูงจะไม่คล่องตัวในธุรกิจ อย่างไรก็ตามกรมธุรกิจพลังงานจะเร่งดำเนินการพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอให้ กบง.พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ที่มา : https://bit.ly/2JeF0QR