20-22 ก.ย.งานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016

0
210

บริษัท เพนน์เวลล์ คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย และเป็นผู้จัดงานชั้นนำที่ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี กับในนามงาน เพาเวอร์เจน (POWER-Gen) ซึ่งเคยเป็นผู้จัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2015 (Asia Power Week 2015) ที่กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 8,300 คน และมีอุตสาหกรรมพลังงานมากกว่า 250 แห่งจากกลุ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการเงินการลงทุน จากทั่วโลกมาเข้าร่วมงานครั้งนั้นเป็นประวัติการณ์

ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ถือได้ว่ามีเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง ก้าวหน้าทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าในระดับโลก จึงได้ตั้งเป้าหมายของงาน สัปดาห์พลังงานเป็นการประชุมวิชาการระดับโลก และมีโอกาสในการพบปะบริษัทชั้นนำ รวมถึง SME ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

20160323_article01
โดยงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 สุดยอดแห่งงานแสดงอุตสาหกรรมพลังงานแห่งเอเชีย จะจัดแสดงขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการคินเท็กซ์ เมืองอิลซาน ประเทศเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนนี้ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ตัวแทนระดับสูง ในกลุ่ม อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน พลังงานทดแทน และ การเงินของประเทศเกาหลีใต้และจากทั่วโลก
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในครั้งนี้ ได้มีวาระการประชุม เพื่อคัดเลือกบทคัดย่อและสรรหาผู้บรรยาย วิทยากรและผู้กล่าวสุนทรพจน์ในสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016

การประชุมบอร์ดคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดงานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมพลาซ่า กรุงโซล จัดโดย บริษัท เพนน์เวลล์ ผู้จัดงานแสดงที่มีความเชี่ยวชาญ ในจัดงานแสดงสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย ที่ร่วมงาน อาทิ เพาเวอร์-เจน เอเชีย (POWER-GEN Asia), รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ล เอเชีย (Renewable Energy World Asia) และ เพาเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรั่ม (POWER-GEN Asia Financial Forum) อยู่ในงานนี้ด้วย

tnews_1432194833_7456
ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่า 45 ท่าน จากทั่วเอเชีย ได้มีการคัดเลือกบทคัดย่อและสรรหาผู้พูดบรรยายและผู้กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อเตรียมการจัดทำโปรแกรมการประชุมทางวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษานี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงที่มีความเชียวชาญงานด้านอุตสาหกรรมพลังงาน พลังงานทดแทนและการลงทุนโครงการพลังงานที่เป็นตัวแทนจากหลากหลายบริษัท หน่วยงาน สถาบัน และองค์กรวิชาการ รวมถึงคณาจารย์ ศาสตราจารย์และนักวิจัย จากประเทศเกาหลีใต้ และทั่วโลก

จากบทคัดย่อที่มีคุณภาพมากกว่า 300 เรื่อง ทำให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตัดสินใจค่อนข้างยากในการคัดเลือกให้เป็นบทความที่จะนำมาเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งครั้งนี้มีธีมเป็น “แลกเปลี่ยนความรู้ ก้าวสู่ทางออกพลังงาน” “Exchanging Knowledge-Generating Solutions” โดยในงานเพาเวอร์-เจน เอเชีย มีทั้งหมด 4 ด้าน ด้านที่ 1 แนวโน้มการพัฒนาและความก้าวหน้า การวางแผนโครงการพลังงานต่างๆ ด้านที่ 2 การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายกริดและระบบจ่ายพลังไฟฟ้าแบบกระจาย ด้านที่ 3 เทคโนโลยีโรงผลิตพลังงาน ด้านที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานโรงงาน และแยกเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่องด้านพลังงานทดแทนในงาน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ล เอเชีย และเวทีการประชุมการเงินการลงทุนในงาน เพาเวอร์-เจน เอเชีย ไฟแนนเชียล ฟอรั่ม

20160323_article02

นอกจากการคัดเลือกบทคัดย่อยังมีการอภิปรายในองค์ประกอบด้านต่างๆ ในการจัดการประชุม ผู้กล่าวสุนทรพจน์ วิทยากร และการแบ่งกลุ่มการประชุม ที่มีหัวข้อสำคัญ ครอบคลุมถึง การเลือกใช้เชื้อเพลิงท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ระบบจัดเก็บพลังงานล้ำยุคและทันสมัย การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันก๊าซขนาดใหญ่ กลยุทธ์ล่าสุดแบบต่างๆใน การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา ระบบการเชื่อมโยงการผลิตพลังงานทดแทนและประสิทธิผลในการบูรณาการโครงข่ายกริด โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินการลงทุนในเอเซียและความสำเร็จในการลดอัตราเสี่ยงของโครงการพลังงาน
20160323_article04

ดร.เฮเธอร์ จอห์นสโตน ผู้อำนวยการของ งานสัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย 2016 ได้กล่าวว่า  เราประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายที่มีจำนวนสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวนมากจากหลายๆ ประเทศที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมในการประชุมที่โซลในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณตัวแทนจากบริษัทในประเทศเกาหลีที่มาร่วมเป็นครั้งแรก และได้อภิปรายเสนอแนะและให้ข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดงานฯ