GC-MQDCและพันธมิตรนำพลาสติกใช้แล้วสร้างมูลค่าเพิ่ม

0
322

GC จับมือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ MQDC และพันธมิตร นำพลาสติกใช้แล้วมาพัฒนาเป็นอิฐบล็อกใช้ในงานอสังหาฯ เป็นรายแรกของโลก นำร่องโครงการเดอะฟอเรสเทียส์ บางนา ใช้ปูเป็นทางเท้า 5 กิโลเมตร ลดพลาสติกใช้แล้วได้ถึง 55 ตัน   และMQDCยังจะนำพลาสติกมาประกอบในทุกโครงการอสังหาฯ ใหม่ในอนาคต ส่วน GC ก็เตรียมนำร่องดึงขยะพลาสติกใน 10 โรงเรียนจ.ระยองมาใช้ประโยชน์เพิ่ม หลังจากเก็บพลาสติกในทะเลและชายหาดเกาะเสม็ดได้ 10 ตัน พัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพสูงทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้า

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC ได้ร่วมกับแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น(MQDC), มหาวิทยาลัยเกษตร(มก.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือศูนย์ RISC เพื่อนำพลาสติกใช้แล้วมาพัฒนาเป็นส่วนประกอบของอิฐบล็อกสำหรับใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกด้วย

โดยศูนย์ RISC เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำขยะพลาสติกใช้แล้วมาผสมเป็นส่วนหนึ่งในอิฐบล็อกและต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)ของกระทรวงอุตสาหกรรม เบื้องต้นจะนำมาใช้เป็นพื้นทางเท้าระยะทาง 5 กิโลเมตร ในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางนา โดย GC จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพลาสติกใช้แล้วเพื่อให้ทาง RISC มาพัฒนาเป็นวัสดุอิฐบล็อก และให้ทาง MQDC นำไปใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ GC ต้องการให้ทุกคนใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และมุ่งเน้นการนำขยะมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำใหเป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่สร้างขยะกลับคืนสู่วงจรขยะพลาสติกอีกครั้ง หรือเรียกว่า Upcycling โดยที่ผ่านมา GC ได้รวมรวมพลาสติกใช้แล้ว โดยเฉพาะขวดน้ำดื่มในทะเลและชายหาดที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง รวมกว่า 10 ตัน ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าคุณภาพสูง เช่น เสื้อและกระเป๋าที่มีราคาสูงได้ ซึ่งในอนาคตหากความต้องการพลาสติกเหลือใช้สูงขึ้น GC จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ รวบรวมพลาสติกใช้แล้วในพื้นที่อื่นๆ นอกจาก จ.ระยองต่อไป เบื้องต้น GC กำลังอยู่ระหว่างทำความร่วมมือกับ 10 โรงเรียน ในจ.ระยอง เพื่อให้มีส่วนร่วมคัดแยกพลาสติกและนำพลาสติกใช้แล้วมาให้ GC ใช้ประโยชน์ต่อไป

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า MQDC จะเริ่มนำอิฐบล็อกที่ผสมพลาสติกใช้แล้วมาใช้นำร่องในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ 300 ไร่ ซึ่งมีทั้งบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 ปี โดยจะนำอิฐบล็อกดังกล่าวทำเป็นทางเท้าขนาด 5 กิโลเมตร คาดว่าจะช่วยลดพลาสติกใช้แล้วได้ถึง 55 ตัน และในอนาคตโครงการของอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC จะมีการนำวัสดุพลาสติกใช้แล้วมาเป็นส่วนประกอบในทุกโครงการใหม่ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์ RISC และผู้อำนวยการศูนย์ Scrap Lab มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  ปัจจุบันคนไทยสร้างขยะถึง 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยพื้นที่กรุงเทพฯใช้ถุงพลาสติกประมาณ 8 ใบต่อคน ทำให้ใน 1 วันมีการใช้พลาสติกถึง 551 ล้านใบต่อวัน

ทิศทางในอนาคตทั่วโลกกำลังมุ่งไปที่ระบบ Upcycling ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะเข้าสู่ระบบ Recycle ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกทั้งระบบโดยสามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าสูงได้ สำหรับการนำพลาสติกมาผสมเป็นอิฐบล็อกนั้น จากการทดลองพบว่า มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอิฐบล็อกจากหินปูน แต่มีน้ำหนักเบากว่าและได้มาตรฐานมอก. ซึ่งรับรองได้ว่าปลอดภัยและแข็งแรงสำหรับงานด้านอสังหาริมทรัพย์

อิฐบล็อกที่ทำจากพลาสติกใช้แล้ว

ที่มา : http://www.energynewscenter.com/index.php/news/detail/1383