SPPชีวมวล หวังกบง.ให้ความเป็นธรรม ในการประชุมปลายมิ.ย.นี้

0
308

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP ชีวมวล ยื่นเอกสารข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ยืนยันความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีความไม่เท่าเทียมของภาครัฐในการสนับสนุนกลุ่ม SPP กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล โดยหวังว่าการประชุม กบง. ปลายเดือนมิ.ย. 2561จะมีการ พิจารณาหาข้อยุติ

แหล่งข่าวจากชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)ชีวมวล เปิดเผยถึงความหน้าการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมของภาครัฐ ในการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP) ว่า  ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เมื่อเดือน พ.ค. 2561 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบหลักการช่วยเหลือและสร้างความเป็นธรรมในการรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลจากกลุ่ม SPP แล้ว แต่มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงความเดือดร้อนว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และมีผลกระทบอย่างไร

ทั้งนี้ผู้ประกอบการSPPเชื้อเพลิงชีวมวล ได้จัดส่งเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนทั้งหมดไปให้ทาง กกพ. เรียบร้อยแล้ว โดยยืนยันว่า กรณีที่ภาครัฐให้กลุ่ม VSPP เปลี่ยนระบบการขอรับเงินสนับสนุนจากระบบเงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า(Adder) เป็นระบบให้การสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง(Fit) ซึ่งได้เงินสนับสนุนสูงกว่ากลุ่ม SPP ส่งผลให้กลุ่ม SPP ไม่สามารถแข่งขันแย่งซื้อชีวมวลเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ และหากไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ จะถูกปรับตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพราะกลุ่ม SPP มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบเสถียร(Firm)ที่ต้องจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่ม VSPP ไม่ถูกเรียกค่าปรับ เพราะเป็นสัญญาแบบไม่เสถียร (Non-firm) คือ พร้อมผลิตได้เมื่อไหร่ก็ขายไฟเข้าระบบเมื่อนั้น   นอกจากนี้กลุ่ม SPP พร้อมเข้ามายืนยันข้อมูลความเดือนร้อนต่อรัฐมนตรีว่าการพลังงาน หากมีการเรียกพบ

ทั้งนี้กลุ่ม SPP ชีวมวล ยังรอให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า กกพ. จะนำข้อมูลดังกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม กบง. ปลายเดือน มิ.ย. 2561 อีกครั้ง และหวังว่าจะนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ต้นเดือน ก.ค. 2561 นี้เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นทราบว่า กบง.เมื่อเดือนพ.ค. 2561 ที่ผ่านมาเห็นชอบหลักการแก้ปัญหาตามมติกบง.เดิมเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 คือ อนุมัติให้กลุ่ม SPP ชีวมวลรายเดิมที่ขายไฟฟ้าเกิน 10 เมกะวัตต์ ได้รับเงินสนับสนุนรูปแบบ Fit ในราคา 3.66 บาทต่อหน่วย ส่วนกลุ่มSPP ชีวมวลที่ขายไฟฟ้าต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ จะได้รับ Fit ในอัตราเดียวกับ VSPP คือ 4.24 บาทต่อหน่วย ภายใต้เงื่อนไขต้องผลิตไฟฟ้าแบบ Firm เท่านั้น

นอกจากนี้ภาครัฐจะรักษาระดับวงเงินสนับสนุนตามสัญญาเดิมกับ SPP แต่ละรายไว้ เช่น สัญญาเดิมรับซื้อไฟฟ้า 20 ปี ราคา  รับซื้อ 2 บาทต่อหน่วย รัฐจะให้เงินสนับสนุนวงรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น Fit ได้รับเงินเพิ่มเป็น 3 บาทต่อหน่วย วงเงินสนับสนุนจริงจะสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้วงเงินอยู่ระดับเดิม จึงต้องลดจำนวนปีที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบลง เป็นต้น  ซึ่งแต่ละรายมีอายุสัญญาที่แตกต่างกันและได้รับการสนับสนุนที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นSPP รุ่นบุกเบิก ที่มีทั้งการรับซื้อไฟฟ้าแบบอิงราคาน้ำมันเตา, อิงราคาก๊าซธรรมชาติ,อิงราคาถ่านหิน และที่เป็นระบบAdder เป็นต้น ซึ่งคาดว่าภาครัฐจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละราย

สำหรับปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้า SPP ชีวมวลมีทั้งสิ้นประมาณ 33 ราย ได้รับเงินสนับสนุนผลิตไฟฟ้าในอัตรา 2.65 บาทต่อหน่วย รวมปริมาณขายไฟฟ้า 681.1 เมกะวัตต์ ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP มี 201 ราย ได้รับเงินสนับสนุน Fit อัตรา 4.54 บาทต่อหน่วย รวมปริมาณขายไฟฟ้า 1,199.1 เมกะวัตต์

ที่มา : https://bit.ly/2MAW46k