เครือข่ายผู้บริโภคบุกกระทรวงยื่นข้อเสนอ8ข้อถึงรัฐมนตรีพลังงาน

0
225

คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพลังงาน 8 ข้อ เรียกร้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน LPG ครัวเรือน ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ระบุให้เวลารัฐ 30 วัน ชี้แจง ชี้หากไม่แก้ไขตามข้อเสนอจะเรียกร้องให้นายกฯ ทบทวนตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มิ.ย.2561 คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) นำโดย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม และ นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา และตัวแทนภาคประชาชนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมายังกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นหนังสือ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่จัดทำจากเวทีสภาผู้บริโภค ต่อนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานมารับหนังสือแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำหรับข้อเสนอที่ยื่นประกอบด้วย 1. ให้รัฐบาลยกเลิกการกำหนดสูตรราคาน้ำมันที่อ้างอิงราคานำเข้าจากสิงคโปร์ โดยให้เปลี่ยนมาใช้อ้างอิงราคาของโรงกลั่นที่ส่งออกไปสิงคโปร์แทน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลง 2 บาทต่อลิตรได้

  1. เสนอให้ราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน กลับไปใช้สูตรอ้างอิงราคาฐาน 333 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือกิโลกรัมละ 10 บาท ส่วน LPG ภาคอื่นๆ สามารถใช้สูตรอ้างอิงนำเข้าจากต่างประเทศได้เพื่อการแข่งขัน
  2. ให้กำหนดสูตรราคาเอทานอลในประเทศใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก หรือสูงกว่าไม่เกิน 10%

4.ให้ยกเลิกการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลราคาน้ำมัน เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.ให้หยุดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและให้ทบทวนวัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ว่าเป็นการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เนื่องจากเป็นการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันไปช่วยเหลือด้านไฟฟ้า

  1. ให้ใช้ภาษีเป็นกลไกดูแลการขึ้นลงของราคาน้ำมันแทนกองทุนน้ำมันฯ
  2. ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บนฐานภาษีในโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยให้เก็บจากตัวเนื้อน้ำมันเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน

และ 8. ให้รัฐจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ให้เสร็จก่อนการเปิดประมูลให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ

น.ส.บุญยืน กล่าวว่า หลังจากยื่นหนังสือข้อเสนอแล้ว ทาง คอบช. จะให้เวลากระทรวงพลังงานพิจารณาภายใน 30 วัน จากนั้นถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะกำหนดท่าทีในการเคลื่อนไหวต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการปรับราคา LPG แม้ว่าจะมีการตรึงราคาถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 363 บาท แต่เป็นการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปดูแล ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกราคา ทั้งที่ก๊าซ LPG ผลิตจากแหล่งก๊าซในประเทศจึงควรเป็นสูตรอ้างอิงราคาในประเทศ แทนการอ้างอิงราคาในตลาดโลกโดยเฉพาะราคา LPG ภาคครัวเรือน

นายอิฐบูรณ์ กล่าวว่า คอบช.จะติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานอย่างต่อเนื่อง หากยังไม่มีการแก้ไขตามข้อเสนอ อาจเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ของนายศิริต่อไป รวมถึงอาจพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อเข้ามาดำเนินการด้วย หากเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมองว่า การกำหนดโครงสร้างราคาพลังงานในปัจจุบันบิดเบือนกลไกตลาดทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง