เปิดแผนลงทุนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ของ กฟผ. ดำเนินการได้11เขื่อน

0
538

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดแผนลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ (โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ) ของกฟผ. ที่กบง.รับทราบ แบ่งเป็น 3 ระยะดำเนินการ ชี้มี 11 เขื่อนที่มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้ถึง  1,000 เมกะวัตต์  และจะดำเนินการภายใต้รูปแบบ Hybrid Firm  ระบุผลดีของโครงการจะเป็นการใช้พื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เป็นการแย่งพื้นที่เกษตรกรรม

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 ถึงผลการประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2561 รับทราบตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอในแนวทางดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 : สนับสนุนความร่วมมือ (EGAT-SCG Collaboration Project) เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับบริษัท SCG เคมิคอลส์ จำกัด โดยโครงการความร่วมมือฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบทุ่นลอยน้ำและระบบยึดโยงโดยวิศวกรไทย เพื่อใช้เป็นต้นแบบของการผสมผสานการผลิตไฟฟ้าระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าจากเขื่อน มีกำลังผลิต 500 kW ติดตั้งในพื้นที่เขื่อนท่าทุ่งนาจ. กาญจนบุรี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561

ระยะที่ 2 : เป็นการต่อยอดโดยการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Economic Scale Pilot Solar Floating Project)  เพื่อต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระบบเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีกำลังผลิต 45 MW ใช้พื้นที่ 450 ไร่ จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 89.53 ล้านหน่วยต่อปี

ระยะที่ 3 : กำหนดศักยภาพพื้นที่ติดตั้งใน 11 เขื่อนทั่วประเทศ (Potential Commercial Project) เป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์  ประกอบด้วย1. เขื่อนท่าทุ่งนา 2. เขื่อนสิรินธร 3.เขื่อนสิริกิติ์ 4. เขื่อนวชิราลงกรณ์ 5. เขื่อนศรีนครินทร์  6.เขื่อนภูมิพล 7.เขื่อนจุฬาภรณ์ 8.เขื่อนบางลาง 9.เขื่อนอุบลรัตน์ 10. เขื่อนน้ำพุง 11.เขื่อนรัชชประภา  เพื่อให้โครงการฯ สามารถแข่งขัน ภายใต้รูปแบบ Hybrid Firm และขยายผลการพัฒนาโครงการสู่ภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เป็นการแย่งพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจากการอยู่ใกล้ผิวน้ำ

ที่มา : https://bit.ly/2JxIOBC