“ศิริ”เผยนโยบายซื้อไฟจากโซลาร์รูฟท็อปเสร็จภายในปี61นี้

0
177

รัฐมนตรีพลังงาน เผยกำลังจัดทำกรอบรายละเอียดการผลิตและซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ คาดเสร็จสิ้นปี 2561 นี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน (ASEAN Sustainable Energy Week 2018 : ASE2018) ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ ระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ(สมาร์ทกริด) ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งการกำหนดนโยบาย การกำกับกิจการพลังงาน การอนุญาตในการซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น ​

ทั้งนี้กรอบรายละเอียดดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการซื้อขายไฟฟ้าได้ เช่น บ้านที่ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปจะสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือใช้เข้าระบบสายส่งไฟฟ้าได้ เป็นต้น โดยกรอบรายละเอียดดังกล่าวจะเสร็จสิ้นปี 2561 นี้

อย่างไรก็ตามในอนาคต 10-15 ปีข้างหน้า พลังงานทดแทนของไทยจะมีสัดส่วนมากเกินกว่า 30% จากปัจจุบันมีอยู่กว่า 10% ของพลังงานทั้งหมด แต่ราคาค่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะต้องไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นพลังงานหลักของประเทศไม่ได้ ซึ่งค่าไฟฟ้าในปัจจุบันของไทยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเปลียนแปลงไปตาม คนไทยต้องช่วยกันศึกษาและตื่นตัวเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

ที่มา : https://bit.ly/2sy0CCb