กกพ.คาดนำเสนอแนวทางช่วยSPPชีวมวล ต่อกบง.อีกครั้งภายในเดือนพ.ค.นี้

0
275

กกพ.คาดเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ประกอบการSPP ชีวมวล ต่อ กบง.อีกครั้ง ภายในเดือนพ.ค. นี้ หลังถูก กบง.สั่งให้กลับไปเพิ่มเติมข้อมูล เมื่อครั้งการประชุม กบง.วันที่ 2พ.ค. ที่ผ่านมา ทางด้านตัวแทนกลุ่ม SPP ชีวมวลยืนยันผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจริงและวอนภาครัฐเร่งแก้ปัญหา

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในราคารับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP)ว่า กกพ.ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคารับซื้อไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่ม SPP ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา แต่ กบง.ยังไม่เห็นชอบและสั่งให้กลับไปจัดทำรายละเอียดใหม่ โดยต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ประกอบการ SPP  นั้นได้รับความเดือดร้อนจริง จากการแข่งขันแย่งซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กกพ.ได้ตรวจสอบดูข้อมูลของ กลุ่ม SPP แล้ว และพบว่าผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาการชำระหนี้ธนาคาร  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าจริง ส่วนประเด็นการแย่งซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจน

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้น จะแตกต่างกันไปตามลักษณะปัญหาของผู้ประกอบการ SPP และไม่มีความจำเป็นต้องเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยหากภาครัฐเห็นชอบแล้ว ทางผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเองว่าจะยินยอมเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบใหม่หรือไม่ ทั้งนี้ กกพ.คาดว่าจะดำเนินการศึกษาปัญหาของ SPP ทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค. 2561 นี้ จะนำเสนอที่ประชุม กบง.ต่อไป

ด้าน นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SPP ยังคงรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ และต้องการให้เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด เพราะได้รับความเดือดร้อนมาก โดยที่ผ่านมาได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานรับทราบแล้วถึง 2 ครั้งแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมา

โดยข้อเท็จจริงของปัญหาคือเรื่องการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐที่เหลื่อมล้ำและการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการ SPP ชีวมวลที่ภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าในราคา 2.65 บาทต่อหน่วย ขณะที่รับซื้อจาก VSPP ชีวมวลที่ 4.54 บาทต่อหน่วย

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนให้กลุ่ม VSPP มาใช้ระบบการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง(FiT)แทนระบบ การให้เงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า(Adder) ส่งผลให้กลุ่ม VSPP ขายไฟฟ้าได้ในราคา 4.54 บาทต่อหน่วย ขณะที่กลุ่ม SPP ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ FiT ทำให้ราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 2.65 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการแข่งขันซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลกับกลุ่มVSPP ได้  อีกทั้งกลุ่ม SPP ยังเป็นระบบที่ต้องขายไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้าเสถียร(Firm) หากผลิตไม่ต่อเนื่องจะต้องเสียค่าปรับ ขณะที่กลุ่มVSPP ไม่ต้องขายไฟฟ้าแบบFirm

และที่ผ่านมาที่ประชุม กบง. เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 สมัยพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เห็นชอบให้ SPP ชีวมวลที่มีขนาดตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป (ปริมาณขาย 3,662 ล้านหน่วยต่อปี) ได้สิทธิในราคา FiT ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้แข่งขันซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลกับ VSPP ได้ที่ 3.66 บาทต่อหน่วย แต่กระทรวงพลังงานยังไม่นำแนวทางดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลุ่ม SPP เป็นระบบ   FiT ได้ เนื่องจากเกิดการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงาน และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันต้องการให้ราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่เกิน 2.40 บาทต่อหน่วย

ที่มา : https://bit.ly/2wyCwf8