ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ให้ความร่วมมือกับรัฐไม่แจ้งปรับราคาน้ำมันล่วงหน้า

0
441

บริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการไม่แจ้งการปรับราคาน้ำมันล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่ช่วยให้มีการแข่งขันด้านราคาระหว่างบริษัทผู้ค้า ตามเจตนารมณ์ที่รัฐต้องการ  โดยในวันที่8 พ.ค.2561 แต่ละค่ายยังมีการปรับลดราคาน้ำมันลงในอัตราที่เท่ากัน คือแก๊สโซฮอล์ 91แก๊สโซฮอล์ 95 E20 ปรับลดราคาลง40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85ปรับลด20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซล ยังคงราคาเดิม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ภายหลังจากที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ประชุมหารือกับผู้ค้าน้ำมัน12 รายและตัวแทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยย้ำถึง เจตนารมณ์ของภาครัฐที่ต้องการให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันมีการแข่งขันกันในเรื่องของราคา กันโดยตรง และขอความร่วมมือผู้ค้า ที่จะไม่แจ้งข่าวการปรับราคาน้ำมันล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปรับราคาจริง ซึ่งภาครัฐเชื่อว่า น่าจะช่วยให้ราคาน้ำมันปรับลดลงได้อีกและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค นั้น ในวันที่ 8 พ.ค. 2561 ก็พบว่าบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ อย่าง ปตท. บางจากฯ และเชลล์ ซึ่งมีการปรับราคาน้ำมันนั้น ต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามที่ร้องขอเป็นอย่างดี ในการไม่แจ้งข่าวการปรับราคาล่วงหน้า แต่เป็นการแจ้งข่าวผ่านช่องทางLINE Application ของตัวเองภายหลังจากที่มีการปรับราคาไปเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีการประกาศแจ้งปรับราคาให้รู้ล่วงหน้า ว่าแต่ละค่ายจะปรับราคาน้ำมันขึ้นลง อย่างไร เหมื่อนเช่นที่ผ่านมา  แต่บริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้ง3รายใหญ่ ต่างก็ปรับลดราคาน้ำมันลงในอัตราที่เท่ากัน คือในกลุ่มน้ำมันแบนซิน ทั้งเบนซิน95 แก๊สโซฮอล์ 91แก๊สโซฮอล์ 95 E20 ปรับลดราคาลง40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85ปรับลด20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซล ยังคงราคาเดิม โดยราคาน้ำมันของผู้ค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอย่าง ปตท.นั้น เบนซิน95 ราคาปรับลงมาอยู่ที่ 35.66บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 28.28บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 28.55บาทต่อลิตร E20 ปรับลดราคาลงมาอยู่ที่26.04บาทต่อลิตร E85 ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 20.64 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซล ราคายังเท่าเดิม อยู่ที่28.29บาทต่อลิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้ว่าผู้ค้าน้ำมันจะให้ความร่วมมือมาตรการขอความร่วมมือกับภาครัฐในการไม่แจ้งปรับราคาล่วงหน้า ตามที่รัฐร้องขอ แต่ก็พบว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลที่จะทำให้ผู้ค้าแข่งขันราคากันโดยตรง ตามเจตนารมณ์ที่รัฐต้องการ ในขณะที่ผู้บริโภคนั้นเสียประโยชน์ ในกรณีที่ไปเติมน้ำมันเต็มถังเอาไว้ โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีการปรับลดราคาลงในวันรุ่งขึ้น ซึ่ง ต่างจาก ก่อนหน้านี้ ที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการทราบข่าวล่วงหน้า ว่าจะมีการปรับขึ้นหรือลงน้ำมัน โดยในกรณีที่รู้ว่าผู้ค้าน้ำมันจะมีการปรับลงราคา ก็จะชะลอการการเติมน้ำมันเอาไว้ เพื่อไปเติมในวันที่มีการปรับลดราคาไปแล้ว ส่วนกรณีที่รู้ข่าวล่วงหน้าว่าผู้ค้าน้ำมันจะมีการปรับขึ้นราคา ก็จะไปเติมน้ำมันเต็มถังดักหน้าเอาไว้ก่อน ซึ่งก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้หลายสิบบาทต่อการเติมหนึ่งครั้ง

ที่มา : https://bit.ly/2IjUXZw