เชฟรอน-ปตท.สผ.-มูบาดาลา พร้อมยื่นแบบฟอร์มคุณสมบัติเบื้องต้น 4พ.ค.นี้

0
264

เชฟรอน ปตท.สผ. และ มูบาดาลา ปิโตรเลียม แจ้งสื่อมวลชนเตรียมพร้อมยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับการขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61(เอราวัณ) และ G2/61(บงกช )ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุผู้ประกอบการที่ไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนง ภายในวันดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ การเข้าร่วมประมูล

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61(เอราวัณ) และ G2/61(บงกช ) ด้วยวิธีการประมูล สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่า การประมูลครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการกี่รายที่ให้ความสนใจ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงภายในวันดังกล่าว ก็จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูล

โดยขั้นตอนต่อไปหลังจากที่มีการยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 จะเป็นวันที่ต้องมายื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ตามรายชื่อที่ได้ประกาศ จึงจะสามารถยื่นเอกสารแสดงเจตจำนงในการเข้าถึงข้อมูล ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 จากนั้นสามารถเข้าศึกษาข้อมูลในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 21 กันยายน 2561 ส่วนการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ แผนการดำเนินงาน งบประมาณการลงทุน จะเปิดให้ยื่นในวันที่ 25 กันยายน 2561

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า ในวันที่26 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูง จาก5 บริษัท ประกอบด้วย มูบาดาลา ปิโตรเลียม เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต Mitsui Oil Exploration โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ ปตท.สผ. ได้เดินทางมารับเอกสาร การประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (เอราวัณ) และ G2/61(บงกช) ด้วยตัวเอง ซึ่งได้มีการแจ้งต่อสื่อมวลชนสายพลังงาน แล้วว่า ในวันที่ 4 พ.ค. 2561 จะมีอย่างน้อย3 บริษัท คือ เชฟรอน ปตท.สผ. และมูบาดาลา ปิโตรเลียม จะเดินทางมายื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ส่วน Mitsui Oil Exploration ซึ่งจะเป็นพันธมิตร กับเชฟรอน และโททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ ที่เป็นพันธมิตรกับ ปตท.สผ. นั้น หากไม่ได้มายื่นแบบฟอร์มดังกล่าวเอง ก็สามารถเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับเชฟรอน และปตท.สผ. ที่จะเป็นผู้ยื่นประมูลหลักได้ในภายหลัง

โดย ในวันที่ 25 กันยายน 2561ซึ่งจะเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ แผนการดำเนินงาน งบประมาณการลงทุน จึงจะมีความชัดเจน ว่า ผู้ประกอบการรายใด จะจับคู่เป็นพันธมิตรกับใคร และยื่นประมูลในแหล่งใดบ้าง

ที่มา :  https://bit.ly/2FGHVji