ผู้บริหารระดับสูง 5 บริษัท เข้ารับเอกสารการประมูลแหล่งเอราวัณ บงกช

0
327

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เผยผู้บริหารระดับสูง 5 บริษัท ประกอบด้วย มูบาดาลา ปิโตรเลียม  เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต  Mitsui Oil Exploration โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์  ปตท.สผ.เข้ารับเอกสาร การประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (เอราวัณ) และ G2/61(บงกช) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมายื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61(เอราวัณ) และ G2/61(บงกช)  ตามขั้นตอน ที่จะเปิดให้ยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นี้ 

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจ ในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (เอราวัณ) และ G2/61(บงกช)  ตามทีโออาร์การเปิดประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในวันที่ 26 เม.ย.2561 ได้มีบริษัทที่สนใจเข้ามารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

– บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม จำกัด นำโดย Mr. Naser Al Hajrl, Senior Vice President Operation
– บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์  ประธานกรรมการบริหาร
– บริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.  หรือโมเอโกะ นำโดย Mr. Minoru Fukuda  กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป สำนักงานกรุงเทพฯ
– บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย Mr. Pascal Laroche, Country Chair and General  Manager
– บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะนำเอกสารที่ได้รับไปศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการมายื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามขั้นตอนต่อไป  โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่  4 พฤษภาคม 2561 และยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

โดยผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ตามรายชื่อที่ได้ประกาศ จะสามารถยื่นเอกสารแสดงเจตจำนงในการเข้าถึงข้อมูล ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561  จากนั้นสามารถเข้าศึกษาข้อมูลในพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 21 กันยายน 2561  ส่วนการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ แผนการดำเนินงาน งบประมาณการลงทุน จะเปิดให้ยื่นในวันที่ 25 กันยายน 2561

ที่มา : https://bit.ly/2r2DXwg